โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ชำระเงินบำรุงการศึกษา...
 • ป้ายประกาศรอง
 • ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1 นักเรียนทั่วไป ,ม.4 สอบคัดเลือกทั่วไป และโควตา ปีการศึกษา 2567
 • เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
  เมื่อ 27/03/2024 10:58:08
 • การชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินการจัดบริการฯ
  ม.1 นักเรียนทั่วไป, ม.4 สอบคัดเลือกทั่วไป และโควตา ปีการศึกษา 2567


  1. เงินบำรุงการศึกษา ยอดชำระ 2,570 บาท ชำระที่ลิงก์ https://schoolbillingdev31.com/SBJR/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx
  2. เงินการจัดบริการฯ ยอดชำระ 2,220 บาท ชำระที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 644-0-69174-0 ชื่อบัญชี การจัดบริการ และอำนวยความสะดวก

  **หลักฐานการชำระเงินที่จะต้องพิมพ์ และนำมาในวันมอบตัว**
  1. สลิป เงินบำรุงการศึกษา ยอดชำระ 2,570 บาท
  2. สลิป เงินการจัดบริการฯ ยอดชำระ 2,220 บาท
  โดยพิมพ์แยกสลิปละ 1 ใบ ลงในกระดาษ A4

 • ปรับปรุงล่าสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
  เมื่อ 27/03/2024 12:07:10