โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด...
  ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565...
  ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงาน...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565

  สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2565...
  สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียนม.1ปีการศึกษา...
  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียนม.4ปีการศึกษา...
  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ...
  ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศ ม.1 งดการจัดสอบวัดความรู้ และรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

  ประกาศม.1งดการจัดสอบวัดความรู้และ...
  ประกาศ ม.1 งดการจัดสอบวัดความรู้ และรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียนม.4ประเภทห้องเรียนทั่วไป...
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกำหนดการ และแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  กำหนดการและแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนม.1และม.4...
  กำหนดการ และแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวขั้นตอนการสมัคร และตัวอย่างการเตรียมเอกสาร การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

  ขั้นตอนการสมัครและตัวอย่างการเตรียมเอกสารการ...
  ขั้นตอนการสมัคร และตัวอย่างการเตรียมเอกสาร การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.1และม.4ห้องเรียนพิเศษ...
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนม.1และม.4ห้อง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อรูปแบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ปีการศึกษา 2565

  ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อรูปแบบออนไลน์...
  ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อรูปแบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผล ม.4 ประเภทโควต้า โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565

  ประกาศผลม.4ประเภทโควต้าโรงเรียนจ่านกร้อง...
  ประกาศผล ม.4 ประเภทโควต้า โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.พ. 2565

  ปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1418...
  ปรับรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.พ. 2565

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
  1
  2