โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model

  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความพอเพียงตาม...
  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงาน...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเ...
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศจ้างตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์1ตำแหน่งตาม...
  ประกาศจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด1ตำแหน่งตามรายละเอียด...
  ประกาศจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด...
  ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565...
  ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงาน...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565

  สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2565...
  สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียนม.1ปีการศึกษา...
  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียนม.4ปีการศึกษา...
  ประกาศการจัดห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ...
  ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศ ม.1 งดการจัดสอบวัดความรู้ และรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

  ประกาศม.1งดการจัดสอบวัดความรู้และ...
  ประกาศ ม.1 งดการจัดสอบวัดความรู้ และรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียนม.4ประเภทห้องเรียนทั่วไป...
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกำหนดการ และแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  กำหนดการและแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนม.1และม.4...
  กำหนดการ และแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวขั้นตอนการสมัคร และตัวอย่างการเตรียมเอกสาร การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

  ขั้นตอนการสมัครและตัวอย่างการเตรียมเอกสารการ...
  ขั้นตอนการสมัคร และตัวอย่างการเตรียมเอกสาร การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 27 รายการ
  1
  2