ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรก > บุคลากร
คณะผู้บริหารโรงเรียนจ่านกร้อง
นายเสน่ห์ เทศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางวิภา ภูต้องใจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
 
นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
 
นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
 
นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป