Welcome to Janokrong school
 
ดร.ช่วยชาติ ตันตระกูล
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
09/10/2015
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
ขอเรียนเชิญช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม ณ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ : 2015-09-29 17:46:16
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ : 2015-09-16 09:42:47
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางเรียน ตารางสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ : 2015-08-31 09:23:09
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางสอบ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ : 2015-08-18 14:49:32 ล่าสุดโดย: จักรวาล ภู่อำ
ตารางเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ : 2015-05-06 10:27:33 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เว็บไซต์รายละเอียดการแข่งขัน กิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ ระดับภาคเหนือ
วันที่ : 2015-05-03 14:18:57 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 424ล (ปูพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ) อาคารเรียน 1 จำนวน 1 งาน
วันที่ : 2014-10-13 12:20:20
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 2014-09-25 10:08:48
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง การอนุมัติจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร
วันที่ : 2014-01-30 14:55:23
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
วันที่ : 2013-12-04 09:16:20
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
แนะนำหนังสือ "ไม่ต้องฉลาด ก็อ่านปัญหา ได้ขาดกว่าคนอื่น
วันที่ : 2015-09-30 11:38:36
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
แนะนำหนังสือ “ชีวิตดีขึ้นทุก ๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว”
วันที่ : 2015-09-30 11:37:03
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
แนะนำหนังสือ SAMSUNG CSC
วันที่ : 2015-09-30 11:34:55
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วันที่ : 2015-08-31 15:23:48 ล่าสุดโดย: วิไลลักษณ์ ณ เชียงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
วันที่ : 2015-08-28 14:39:55 ล่าสุดโดย: วิไลลักษณ์ ณ เชียงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อ่านข่าวทั้งหมด... more
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ
วันที่ : 2013-09-15 15:55:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมโครงการเรียงร้อยถ้อยคำตามวัย ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 2012-11-12 09:06:35
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ และครูผู้เกษียณก่อนอายุราชการ
วันที่ : 2012-09-14 13:29:54
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 14 สิงหาคม 2555
วันที่ : 2012-08-16 15:42:15
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิธีเปิดกีฬาภายในระหว่างสี ครั้งที่ 32 โรงเรียนจ่านกร้อง หรือ จ่านกร้องเกมส์ครั้งที่ 32
วันที่ : 2012-08-09 15:14:03
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
วันไหว้ครู 2558
 
กิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจ่านกร้อง
 
กิจกรรมวัน Christmas 2555 โรงเรียนจ่านกร้อง 25 ธันวาคม 2555
 
VTR ประชาสัมพันธ์งาน 50 ปี จ.ร. คืนรัง
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
ฉบับที่ 22
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 21
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 20
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 18
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ฉบับที่ 17
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามัธยมศึกษา