กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
25/01/2017
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ : 2016-12-21 23:00:21
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2016-12-21 11:54:14
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
วันที่ : 2016-11-28 16:31:40
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาภาษาจีน
วันที่ : 2016-11-21 18:30:58 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาภาษาจีน
วันที่ : 2016-11-16 20:18:30 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2559
วันที่ : 2016-10-26 08:46:03 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
วันที่ : 2016-08-11 08:28:25
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 -ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วันที่ : 2015-12-08 15:07:39
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 424ล (ปูพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ) อาคารเรียน 1 จำนวน 1 งาน
วันที่ : 2014-10-13 12:20:20
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 2014-09-25 10:08:48
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปี การศึกษา 2559
วันที่ : 2017-01-09 16:00:33
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
" ๙ หนังสือทรงคุณค่าที่คนไทยควรอ่าน "
วันที่ : 2017-01-04 09:12:41
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
หอสมุดแห่งชาติ NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN
วันที่ : 2016-11-01 14:04:04
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
หอสมุดแห่งชาติ NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI.
วันที่ : 2016-11-01 12:05:12 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
นักเรียนจ่านกร้องเข้าร่วมค่ายการเงินทิสโก้
วันที่ : 2016-10-26 16:04:31 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ่านข่าวทั้งหมด... more
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ
วันที่ : 2013-09-15 15:55:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมโครงการเรียงร้อยถ้อยคำตามวัย ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 2012-11-12 09:06:35
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ และครูผู้เกษียณก่อนอายุราชการ
วันที่ : 2012-09-14 13:29:54
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 14 สิงหาคม 2555
วันที่ : 2012-08-16 15:42:15
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิธีเปิดกีฬาภายในระหว่างสี ครั้งที่ 32 โรงเรียนจ่านกร้อง หรือ จ่านกร้องเกมส์ครั้งที่ 32
วันที่ : 2012-08-09 15:14:03
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
ครูผู้สร้าง ชี้ทางสู่ฝัน
 
เพลง สายใยสายสัมพันธ์ [ สุ จ่านกร้อง ]
 
พระคุณที่สาม (นุ๊ก จ่านกร้อง)
 
จำขึ้นใจ(รางวัลของครู) สุ จ่านกร้อง ft. ครูนนท์
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
24
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 23
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 22
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 21
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 20
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามัธยมศึกษา