กำหนดการจัดการแข่งขันจ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เรียนดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท เปรื่องปราชญ์ศิลป์
 
ดร.ช่วยชาติ ตันตระกูล
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
29/08/2014
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ท่านจ่านกร้อง ท่านจ่าการบุญ และทอดผ้าป่ามหากุศล
วันที่ : 2014-08-28 12:22:40
ล่าสุดโดย : งาน ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม ตามโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือคุณธรรม ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ : 2014-08-10 16:36:19
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนจ่านกร้องจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ายใต้ชื่องาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"
วันที่ : 2014-08-08 15:19:27
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประกวดนาฏศิลป์ไทย
วันที่ : 2014-08-09 10:53:31 ล่าสุดโดย: งาน ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรม โครงการ Inter Course English Camp at Malaysia-Singapore
วันที่ : 2014-08-07 10:08:00 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากลกิจกรรมเปิดโลกอาเซียนโรงเรียนจ่านกร้อง
วันที่ : 2014-08-06 09:32:22 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง การอนุมัติจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร
วันที่ : 2014-01-30 14:55:23
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
วันที่ : 2013-12-04 09:16:20
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร
วันที่ : 2013-11-13 14:25:32
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัววี
วันที่ : 2013-09-06 14:19:58
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
Library Presenter...กิจกรรมดีๆที่ต้องติดตาม
วันที่ : 2014-08-26 10:45:54
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
หนังสือในห้องสมุด คือกับดักความสุข
วันที่ : 2014-08-26 10:43:27
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
หนังสือคือความผ่อนคลาย......
วันที่ : 2014-08-26 10:42:42
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
น่ารักนักอ่าน...กับงานสร้างแรงบันดาลใจ
วันที่ : 2014-08-26 10:39:23 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในพิธีวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ : 2014-08-21 13:11:30 ล่าสุดโดย: ปริศนา น่วมบาง
งานแนะแนว
อ่านข่าวทั้งหมด... more
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ
วันที่ : 2013-09-15 15:55:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมโครงการเรียงร้อยถ้อยคำตามวัย ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 2012-11-12 09:06:35
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ และครูผู้เกษียณก่อนอายุราชการ
วันที่ : 2012-09-14 13:29:54
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 14 สิงหาคม 2555
วันที่ : 2012-08-16 15:42:15
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิธีเปิดกีฬาภายในระหว่างสี ครั้งที่ 32 โรงเรียนจ่านกร้อง หรือ จ่านกร้องเกมส์ครั้งที่ 32
วันที่ : 2012-08-09 15:14:03
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
กิจกรรมวัน Christmas 2555 โรงเรียนจ่านกร้อง 25 ธันวาคม 2555
 
VTR ประชาสัมพันธ์งาน 50 ปี จ.ร. คืนรัง
 
ละครคุณธรรมศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 62
 
กิจกรรมวันกำเนิดอาเซียน 8 สิงหาคม 2555
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
ฉบับที่ 20
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 18
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ฉบับที่ 17
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ฉบับที่ 16
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ฉบับที่ 15
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามัธยมศึกษา