Welcome to Janokrong school
 
ดร.ช่วยชาติ ตันตระกูล
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
28/09/2016
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
ตารางสอบกลางภาคเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
วันที่ : 2016-07-24 23:00:35
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ระเบียบการแข่งขันกีฬาสี จ่านกร้องเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 2016-07-05 16:22:53
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
รายชื่อนักเรียนปี 2559
วันที่ : 2016-06-28 10:26:19
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางสอบกลางภาคเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ : 2016-06-16 22:04:27 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมวิชาการ ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 2016-05-25 16:10:25 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียน
วันที่ : 2016-04-06 14:30:21 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
วันที่ : 2016-08-11 08:28:25
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 -ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วันที่ : 2015-12-08 15:07:39
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 424ล (ปูพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ) อาคารเรียน 1 จำนวน 1 งาน
วันที่ : 2014-10-13 12:20:20
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 2014-09-25 10:08:48
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
กกต.เปิดตัวแอพพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
วันที่ : 2016-08-05 10:40:32
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
"สร้างความแข็งแกร่งให้ประชาธิปไตย ด้วยนิสัยรักการอ่าน"
วันที่ : 2016-08-05 10:26:57
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
ห้องสมุดกับกิจกรรม "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงประชามติ"
วันที่ : 2016-07-12 15:09:13
ล่าสุดโดย : วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
แข่งขันประดิษฐ์ช่อดอกไม้ ระดับชาติ
วันที่ : 2016-07-12 11:14:58 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอเชิญนักเรียนเข้าฟังการบรรยายเรื่องลิขสิทธิ์ที่ควรรู้ในยุคดิจิทัล
วันที่ : 2016-06-24 10:21:46 ล่าสุดโดย: วราพร อนันตวงศ์
งานห้องสมุด
อ่านข่าวทั้งหมด... more
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ
วันที่ : 2013-09-15 15:55:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมโครงการเรียงร้อยถ้อยคำตามวัย ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 2012-11-12 09:06:35
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ และครูผู้เกษียณก่อนอายุราชการ
วันที่ : 2012-09-14 13:29:54
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 14 สิงหาคม 2555
วันที่ : 2012-08-16 15:42:15
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิธีเปิดกีฬาภายในระหว่างสี ครั้งที่ 32 โรงเรียนจ่านกร้อง หรือ จ่านกร้องเกมส์ครั้งที่ 32
วันที่ : 2012-08-09 15:14:03
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
พระคุณที่สาม (นุ๊ก จ่านกร้อง)
 
จำขึ้นใจ(รางวัลของครู) สุ จ่านกร้อง ft. ครูนนท์
 
Welcome to JRS.
 
การแสดงชุดรากไทย (JR.band)
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
24
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 23
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 22
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 21
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่ 20
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามัธยมศึกษา