สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เรียนดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท เปรื่องปราชญ์ศิลป์
 
ดร.ช่วยชาติ ตันตระกูล
หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม
ประมวลวีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงานเผยแพร่
สารจ่านกร้อง
ข้อมูลการติดต่อ
24/04/2014
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
รับนักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพิ่มเติม
วันที่ : 2014-04-20 11:46:46
ล่าสุดโดย : ภานุพงศ์ เจริญชัย
ประกาศแผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
วันที่ : 2014-04-07 23:08:53
ล่าสุดโดย : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
วันที่ : 2014-04-08 18:05:06
ล่าสุดโดย : ภานุพงศ์ เจริญชัย
พิมพ์แบบมอบตัวออนไลน์ ม.1 และม.4
วันที่ : 2014-04-07 23:21:31 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศแผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ : 2014-04-07 23:07:59 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
วันที่ : 2014-04-01 00:02:22 ล่าสุดโดย: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง การอนุมัติจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร
วันที่ : 2014-01-30 14:55:23
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
วันที่ : 2013-12-04 09:16:20
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร
วันที่ : 2013-11-13 14:25:32
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัววี
วันที่ : 2013-09-06 14:19:58
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วโรงเรียน
วันที่ : 2013-03-27 18:27:35
ล่าสุดโดย : จักรวาล ภู่อำ
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด... more
การแสดงผลงานโครงงานต่อยอดสิทธิบัตร ปีการศึกษา 2556
วันที่ : 2014-03-27 23:29:43
ล่าสุดโดย : ครูกาญจนา คำคูณศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อบรมคิดเลขเร็วด้วยลูกคิดญี่ปุ่น
วันที่ : 2014-02-19 12:03:37
ล่าสุดโดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานต่อยอดสิทธิบัตร
วันที่ : 2014-01-20 22:25:18
ล่าสุดโดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลการสอบ Math Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
วันที่ : 2014-01-20 22:09:50 ล่าสุดโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลการสอบ Math Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
วันที่ : 2014-01-20 22:07:11 ล่าสุดโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
วันที่ : 2014-02-11 10:36:02
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณครูคุณภาพ
วันที่ : 2013-09-15 15:55:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมโครงการเรียงร้อยถ้อยคำตามวัย ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 2012-11-12 09:06:35
ปรับปรุงล่าสุด : ภานุพงศ์ เจริญชัย
กิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ และครูผู้เกษียณก่อนอายุราชการ
วันที่ : 2012-09-14 13:29:54
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 14 สิงหาคม 2555
วันที่ : 2012-08-16 15:42:15
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิธีเปิดกีฬาภายในระหว่างสี ครั้งที่ 32 โรงเรียนจ่านกร้อง หรือ จ่านกร้องเกมส์ครั้งที่ 32
วันที่ : 2012-08-09 15:14:03
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
กิจกรรมวัน Christmas 2555 โรงเรียนจ่านกร้อง 25 ธันวาคม 2555
 
VTR ประชาสัมพันธ์งาน 50 ปี จ.ร. คืนรัง
 
ละครคุณธรรมศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 62
 
กิจกรรมวันกำเนิดอาเซียน 8 สิงหาคม 2555
 
ดูวีดีโอทั้งหมด... more     
ฉบับที่ 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 18
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ฉบับที่ 17
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ฉบับที่ 16
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ฉบับที่ 15
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ฉบับที่ 14
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ดูทั้งหมด... more     
  กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สำนักงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
  งาน
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานห้องสมุด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานเรียนร่วม
งานสภานักเรียน
  หน่วยงานพิเศษ
สมป.พิษณุโลก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามัธยมศึกษา