งานมหกรรม KM 4 ภูมิภาค ความรู้เรื่อง Knowledge Management แผนการจัดการความรู้ ( KM ) โรงเรียนจ่านกร้อง กลุ่มการจัดการความรู้ ( KM ) โรงเรียนจ่านกร้อง Blog ในการจัดการความรู้ ( KM ) ของโรงเรียนจ่านกร้อง รวม Blog JR
 
 
ความรู้เรื่อง Knowledge Management โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ความรู้เรื่อง Knowledge Management โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
ปัจจัยที่ทำให้การจัด KM ประสบความสำเร็จ โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
ความรู้เรื่อง Knowledge Management โดย สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียนจ่านกร้องได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5525-8420, 0-5524-2588 Fax. 0-5524-5743 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน(อัตโนมัติ) 0-5525-8420

40 ห้องประชาสัมพันธ์
11 ห้องธุรการ
13 ห้องผู้อำนวยการ
17 ห้องฝ่ายปกครอง
18 ห้องวัดผล
19 ห้องฝ่ายทะเบียน
20 ห้องฝ่ายวิชาการ
33 ห้องพักครูระดับชั้น ม.1
32 ห้องพักครูระดับชั้น ม.2
36 ห้องพักครูระดับชั้น ม.4
58 ห้องพักครูระดับชั้น ม.6
37 ห้องแนะแนว
39 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
41 ป้อมยาม