กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มสารฯ เรียบร้อยแล้ว
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างรายวิชา
ผลงาน
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
20/03/2018
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
กิจกรรมค่ายภาษานานาชาติ
วันที่ : 2012-06-09 10:24:54
ผู้เขียน : จินตนา เกิดเนตร
อ่านข่าวทั้งหมด... more
กิจกรรมอบรมครูวิทย์-คณิตเป็นภาษาอังกฤษ
วันที่ : 2012-06-11 13:13:46
ปรับปรุงล่าสุด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจรรมฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ : 2012-06-11 13:11:47
ปรับปรุงล่าสุด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมตอบปัญหาภาษาจีน
วันที่ : 2012-06-11 13:05:19
ปรับปรุงล่าสุด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
วันที่ : 2012-06-11 12:58:11
ปรับปรุงล่าสุด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ : 2012-06-09 10:16:36
ปรับปรุงล่าสุด : จินตนา เกิดเนตร
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
ตารางวิเคราะห์ผู้เรียน
ประเภท : เอกสารการประชุม
หลักสูตร
ประเภท : เอกสารการประชุม
ดูทั้งหมด... more
 
นางดวงเดือน เผือกทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ