::ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก::
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างรายวิชา
ผลงาน
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
24/06/2018
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
 
นักเรียนจ่านกร้องเข้าร่วมค่ายการเงินทิสโก้
วันที่ : 2016-10-26 16:04:31
ผู้เขียน : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
แข่งขันประดิษฐ์ช่อดอกไม้ ระดับชาติ
วันที่ : 2016-07-12 11:14:58
ผู้เขียน : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ : 2016-01-21 10:04:18
ผู้เขียน : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
OBEC Awards กลุ่มการงานฯ ระดับภาคเหนือ
วันที่ : 2015-12-18 09:51:02 ผู้เขียน: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด
วันที่ : 2015-11-14 13:01:26 ผู้เขียน: งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
อ่านข่าวทั้งหมด... more
แข่งขันประดิษฐ์ช่อดอกไม้
วันที่ : 2016-07-12 11:03:48
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันทำบายศรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
วันที่ : 2015-11-14 12:21:50
ปรับปรุงล่าสุด : งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เกษียณอายุราชการ ครูอุทัย สายหยุด
วันที่ : 2014-06-02 11:45:26
ปรับปรุงล่าสุด : จุฑาทิพย์ ด้วงภู่ทิม
กิจกรรมพันธุ์ไม้งามด้วยน้ำหมักชีวภาพ
วันที่ : 2014-06-02 11:41:15
ปรับปรุงล่าสุด : จุฑาทิพย์ ด้วงภู่ทิม
กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันที่ : 2014-06-02 11:38:20
ปรับปรุงล่าสุด : จุฑาทิพย์ ด้วงภู่ทิม
ดูกิจกรรมทั้งหมด... more
SAR ครูรร.จ่านกร้อง
ประเภท : แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์ม Best Practice
ประเภท : แบบฟอร์มต่างๆ
แบบสำรวจเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง/ร่องรอยความพยายาม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของโรงเรียน
ประเภท : แบบฟอร์มต่างๆ
54 รูปแบบการสอน
ประเภท : เอกสารความรู้
ฟอร์ม mou ปีการศึกษา 2560
ประเภท : แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานโครงการ/กิจกรรม 2560
ประเภท : แบบฟอร์มต่างๆ
แฟ้มสะสมงานครู 2560
ประเภท : แบบฟอร์มต่างๆ
ดูทั้งหมด... more
 
นางธนารัตน์ หาญชเล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ