• Alumni Information Janokrong School
 • ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง
 • หน้าหลัก
 • /
 • /
 • กิจกรรมกีฬาภายใน...
 • กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างสีจ่านกร้องเกมส์ประจำปีการศึกษา 2561 9-10 สิงหาคม 2561
 • เขียนโดย อิสรพงศ์ ทองอิ่ม  
  เมื่อ 19/08/2018 15:21:22
 • โรงเรียนจ่านกร้องได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระหว่างสีขึ้นระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วย 6 คณะสี ได้แก่ สีม่วง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีแสด สีแดง 

 • ปรับปรุงล่าสุด อิสรพงศ์ ทองอิ่ม  
  เมื่อ 31/08/2018 15:01:45